Regionaal Ambulance Plan 2018-2021

Altijd Alert!

Altijd alert. Dat zijn wij. Dat wordt van ons gevraagd. Juist nu er veel maatschappelijke ontwikkelingen zijn... lees meer

Waar staan we voor?

Wat komt er op ons af?

Maatschappelijke panelen verschuiven. Binnen en buiten RAV Hollands Midden zien we veranderingen die blijvend impact hebben op ons werk.

 1. Eigen regie zorgvragers
 2. Vergrijzing
 3. Grenzen vervagen
 4. Regie medewerkers
 5. Krappe arbeidsmarkt
 6. Big data
 7. Terreurdreiging
 8. TWAZ wordt WAZ

Waar richten we ons op?

Hoe meer er verandert, hoe belangrijker het is om je frisse blik te behouden. In de samenwerking met ketenpartners en met onze medewerkers bestaan voor ons geen heilige huisjes.

 1. voor de patiënt
 2. in de keten
 3. binnen de organisatie
 4. met de medewerker

Voor de patiënt

“Ambulancezorg kan op onverwachte momenten achter elke voordeur acteren. Als geen ander hebben wij de kans signalen op te vangen”

Voor de patiënt

De relatie met de patiënt verandert. De maatschappij stimuleert eigen verantwoordelijkheid. Onze medewerkers zijn er alert op dat niet over of namens de patiënt besluiten worden genomen, maar mét de patiënt.

In de keten

“In een zorgnetwerk werken we meer samen met, dan aansluitend op elkaar. In de komende jaren krijgt dit netwerk meer vorm”

In de keten

De kwaliteit van zorg wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin partijen in de acute zorgketen op elkaar aansluiten. RAV Hollands Midden speelt in (gesprekken over) deze samenwerking een centrale rol.

Binnen de organisatie

“Om de kwaliteit van ons werk goed te beoordelen, moeten we kritisch kunnen terugkijken op onze handelingen. Dankzij Tempus ALS kan dit”

Binnen de organisatie

Vergrijzing, personele tekorten, terreurdreiging... Hierop reageren we alert en flexibel: zo organiseren we alternatieven naast de ambulancezorg en maken we ons sterk voor een andere kijk op urgentie.

Met de medewerker

“Scholing maakt ons onderscheidend en zorgt voor binden en boeien van onze medewerkers. We willen vooruitlopen op ontwikkelingen”

Met de medewerker

De schaarste op de arbeidsmarkt vraagt om een nog intensievere relatie met onze medewerkers. We zijn creatief in onder meer de manier waarop we medewerkers functies laten combineren en onze wijze van scholing.